Παθητική Πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία, εννοούμε το σύνολο των προληπτικών μέτρων, των οποίων προβλέπονται για

1. Την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο – αποφυγή κατάρρευσης σε περίπτωση συμβάντος και
2. Την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια
και περιλαμβάνει:

✓Αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό
✓Οδεύσεις διαφυγής – Αριθμός εξόδων κινδύνου.
✓Περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς
✓Άλλες απαιτήσεις

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 71/88, όλα τα κτίρια χρήζουν μελέτης και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή μέσων Παθητικής Πυροπροστασίας.

Για την περίπτωση της έγκαιρης και ασφαλής διαφυγής του κοινού χρησιμοποιούνται:
• Φωτισμός ασφαλείας
• Σήμανση οδεύσεων διαφυγής

Για την περίπτωση της αποφυγής μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια χρησιμοποιούνται:
• Χαρακτηρισμός επικίνδυνων χώρων
• Πυροδιαμερίσματα που αποτελούνται από φέρουσες κατασκευές και πυροφραγμούς ή ανοιγόμενα κουφώματα.

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας